KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST FOTOGRAFI ARKITEKTUR DESIGN GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK

 

> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
 
KUNST
> PERFORMATIVE SKULPTURER
> KONCERT
> STUDIETUR PARIS
> MALEDE SELVPORTRÆTTER
> STUDIETUR BERLIN
FOTOGRAFI
> LANDSKAB
> DAG OG NAT
> SOFTHARD
> PÅ STEDET
> UNG OG _
ARKITEKTUR
> HUSPLUS
> MINIMAL HUS 0 KRONER
> KONSTRUKTIONER
> LYD I RUM
> LØVESKRÆMMER
DESIGN
> 700°
> KIMONO
> BETON OG BEKLÆDNING
> DISPLAY
> RE F O R M
GRAFISK DESIGN
> COMMUNICATE
> PLAKAT KONKURRENCE
> STUDIETUR AMSTERDAM (EFTERÅR)
> ALBUMCOVER
> STUDIETUR AMSTERDAM
36 billeder

COLLAGE

"Collage is the noble conquest of the irrational, the coupling of two realities, irreconcilable in appearance, upon a plane which apparently does not suit them". (Max Ernst)

Collage er klipp og lim i bilder. Det er en teknisk øvelse og samtidig en grunnleggende prosess av kunstnervirket – velge ut og sette sammen biter fra ulike ting og lage en ny helhet.

Vi skal undersøge collage som:

1. en kartlegging av interesser og preferanser – og utfordre disse
2. en introduksjon til hjernens organisering av bilder
3. et kunstnerisk produkt i seg selv
4. et skissestadium for arbeider i andre medier

Vi skal gjøre dette gjennom å eksperimentere med ulikt kildemateriale, utsnitt, sammenstilling og komposisjonsmetoder, se på fargerelativitet, logiske og psykologiske narrativer, visuelle hierakier med mer.

Gæstelærer: billedkunstner og musiker Are Mokkelbost.