KRABBESHOLM HØJSKOLE
KUNST ARKITEKTUR DESIGN LITTERATUR GRAFISK DESIGN
KRABBESHOLM ALLÉ 15
DK 7800 SKIVE
(+45) 9752 0227
POST@KRABBESHOLM.DK

 

> FORSIDE
> LINJEFAG
> HVERDAGEN PÅ KRABBESHOLM
> GENEREL INFORMATION OM HØJSKOLEN
> HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET
> PROJEKTER
> FOUR BOXES
> KBH KUNSTHAL
> ENGLISH
 
KUNST
> SKOVSNOGEN
> FEATURE
> MALERI
> SKULPTUR
> DET POLITISKE
ARKITEKTUR
> VENEDIG
> FRA IDE TIL BETON
> DE USYNLIGE BYER
> RUM FOR EN SAMTALE
> ATMOSFÆRISKE GENGIVELSER
DESIGN
> TEKSTILE EGENSKABER
> OBJEKT FLADE ORNAMENTIK
> FYR OG FILT
> 28 LAMPER
> VÆVNING OG BRODERI
GRAFISK DESIGN
> AMSTERDAM
> OPTAGELSESPRØVER
> ET STEDSSPECIFIKT BOGPROJEKT
> GRAFISK VÆRKSTED
> VISUELLE KOMMENTARER
LITTERATUR
> LITTERATOUR
> IDA MARIE HEDE
> FIKTIVE BØGER
> TATOO
> RÅDHUSPLADSEN
> SELVPORTRÆT
> PERFORMANCE
> LITTERATUR OG LER
> BREVBOG
> POPMUSIK
> KULTURMØDE
21 billeder

FOTOANSØGNINGER

I løbet af semestret sender nogle af eleverne ansøgninger ind til forskellige fotografiske uddannelser. Her vises tre fotoelevers ansøgninger.

I år er der bl.a. blevet søgt ind på Højskolen for Fotografi i Göteborg, som er en treårig grunduddannelse (Degree of Bachelor of Art in Photography), samt en toårig overbygning med fokus på eget kunstneriske arbejde (Degree of Master of Art in Photography). Optagelsesprøven består af fem egne fotografiske værker og en motivationstekst. De viste værker lagde vægt på en personlig stil og æstetik i billederne samt overvejelser omkring fotografiet som kunstnerisk medie.

Derudover er der blevet søgt ind på fotojournalistik på Danmarks Journalisthøjskole. Optagelsesprøven består af et portræt og en fotografisk serie på fire billeder omhandlende et bestemt emne. Emnet for i år var "Næsten Voksen". Den indsendte billedserie er en reportage fra en 17-årig piges liv, der ifølge grundloven står lige på tærsklen til at blive voksen. I serien følger vi hendes dagligdag som student på Det Frie Gymnasium samt eftermiddag til træning som cheerleader.

Enkelte elever har søgt ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Optagelsesprøven består af tre til fem værker af eget valg. Værkerne skal have en sammenhæng. Bærende for denne serie af indsendte værker er en fascination af, hvorledes titlen kan påvirke et billede, og titlerne har alle taget udgangspunkt i, hvordan noget kan gøres.
Den sidste serie er 4 stills fra videoen "How to get to know someone", som kan ses i sin fulde længde her:

> How to get to know someone